ทำอย่างไร เมื่อ...

ทำอย่างไรไม่ปวดเข่า

ที่มา :   หนังสือพิมพ์ข่าวสด ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548 จากคอลัมภ์ "พบหมอรามา"  อาการปวดเข่า เป็นอาการที่พบได้ในคนหลายวัยทั้งชายหญิง และเป็นอาการที่นำผู้ป่วยมาพบแพทย์มากที่สุด และส่วนหนึ่งของการรักษาคือ การบรรเทาปวดด้วยยาแก้ปวด ผู้ป่วยส่วนใหญ่หลังได้ยา คืออาการทุเลาลงบ้าง แต่ไม่หายขาด เป็นๆ หายๆ นอกจากนี้ ยังได้รับผลข้างเคียงจากการใช้ยา ทำให้เกิดโรค เช่น โรคกระเพาะอาหาร โรคโลหิตจาง โรคไต ฯลฯ อาการปวดยังส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ทำอะไรไม่คล่องตัว เกิดความท้อแท้   ดังนั้น ถ้าคุณปรารถนาข้อเข่าที่แข็งแรงและปราศจากอาการปวดโดยไม่ต้องใช้ยา ควรเริ่มบริหารข้อเข่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

การบริหารข้อเข่า คือ การบริหารกล้ามเนื้อเหนือเข่าหรือกล้ามเนื้อควอดไดรเซ็บส์ ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่สุดของร่างกายและสำคัญที่สุดของข้อเข่า ทำหน้าที่ร่วมกับเนื้อเยื่ออื่นๆ เพื่อทำให้ข้อเข่าแข็งแรงและมั่นคง ถ้ากล้ามเนื้อมัดนี้แข็งแรง จะทำให้ไม่ปวดเข่าและเข่าทำหน้าที่ได้ตามปกติ กล้ามเนื้อที่แข็งแรง จะมีลักษณะเมื่อเกร็งกล้ามเนื้อค้างไว้ แล้วจับดูกล้ามเนื้อจะแน่นแข็ง และคลำได้มัดกล้ามเนื้อชัดเจน คุณสามารถฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้มีลักษณะเช่นนี้ได้จากการบริหาร ซึ่งในระยะ 2-4 สัปดาห์แรกของการเริ่มต้นให้บริหารบ่อยๆ วันละ 4-6 รอบ โดยเกร็งกล้ามเนื้อ รอบละ 5-10 ครั้ง เมื่อกล้ามเนื้อแข็งแรงดีแล้ว ให้คงสภาพความแข็งแรงโดยการบริหารทุกวัน วันละ 1-2 รอบ

           ประโยชน์การบริหารข้อเข่า จะช่วยลดอาการปวด บวม ส่งเสริมการเสริมน้ำไขข้อของเยื้อบุผิวข้อ ทำให้กระดูกอ่อนผิวข้อแข็งแรง เพราะน้ำไขข้อ กล้ามเนื้อเหนือขาแข็งแรง รองรับน้ำหนักได้ดีและเหยียดเข่าและเดินได้อย่างมั่นคง และชะลอความเสื่อมของข้อเข่า

           อาการปวดเข่า เกิดได้จากหลายปัจจัย รวมถึงอายุที่มากขึ้น ทำให้กล้ามเนื้อเหนือเข่าอ่อนกำลังลง การสร้างเสริมกล้ามเนื้อเหนือเข่าให้แข็งแรง เป็นสิ่งที่จำเป็น โดยการบริหารข้อเข่าอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงท่าทางที่เพิ่มแรงกดในข้อเข่า ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ควบคุมโรคประจำตัวและเอาใจใส่ดูแลสุขภาพทั่วไป เมื่อมีความผิดปกติของข้อเข่าหรือสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

           โปรดระลึกเสมอว่า ยาบำรุงและยาแก้ปวดไม่ได้ช่วยให้กล้ามเนื้อและข้อเข่าแข็งแรง การบริหารข้อเข่าอย่างถูกวิธีด้วยตัวคุณเองทุกวัน จะช่วยให้ข้อเข่าแข็งแรงตลอดเวลา